MARINEX - Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych i Hydrotechnicznych

Strona Przedsiębiorstwa Robót Podwodnych i Hydrotechnicznych - Marinex z siedzibą w Sopocie. Wykonujemy prace podwodne na akwenach morskich i œśródlądowych, roboty remontowe i inwestycyjne budownictwa hydrotechnicznego, prace związane z umacnianiem dna akwenów wodnych, brzegów morskich i œśródlądowych z zastosowaniem geotekstyliów, prace czerpalne i zasypowe.

Nasz adres:
Al. Niepodległości 606/610
81-879 SOPOT
e-mail: biuro@marinex-sopot.com.pl
tel: (058) 763-53-43
tel./fax: (0-58) 555-01-12
NIP: 585-000-20-40
Regon: 001257385
Numer KRS: 000101035
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy 51 000 PLN

Aby obejrzeć pełną wersję naszej strony zainstaluj wtyczkę Adobe Flash Player klikając poniższy przycisk:

Get Adobe Flash player